Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig,onjuist of verouderd is. Wanneer u onjuiste- of onvolledige informatie tegenkomt, vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden: info@letsdobusiness.nl

Een bezoeker mag geen auteurs rechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Let’s Do Business.

Links

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Kwaliteitschilders Nederland geen zeggenschap of controle heeft. Kwaliteitschilders Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

Privacy

Kwaliteitschilders Nederland onderschrijft de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en handelt hiernaar. Enig persoonlijke informatie welke u ter beschikking stelt, inclusief uw e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt teneinde u de door u gevraagde informatie te verschaffen.

©2020 Kwaliteitschilders-Nederland | Schilders

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?